Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en wordt door Alles4Kleur B.V. met zorg samengesteld. Ondanks alle zorgvuldigheid die Alles4Kleur B.V. in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Alles4Kleur B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Alles4Kleur B.V. verstrekt door middel van deze website informatie over producten die door Alles4Kleur B.V. worden aangeboden. (Prijs)Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Alles4Kleur B.V.  beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Alles4Kleur B.V. aanvaardt evenmin geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos of ononderbroken functioneren van deze website en/of de website's waarnaar wordt doorverwezen.

Het is niet toegestaan foto-materiaal of andere informatie van deze website te kopieren of her te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Alles4Kleur B.V.